There is a conflict Mega Filter PRO with your template or other extension - please find a solution on our forum.
Máy hút mùi Bosch

Máy hút mùi Bosch

Máy hút mùi Bosch DWK67MH60B - Made in germany
Máy hút mùi Bosch DWK67MH60B - Made in germany

Máy hút mùi Bosch DWK67MH60B - Made in germanyMáy hút mùi gắn tường mặt kính đen, dạng nghiêng 60cm, Series 8.....

28.590.000 VND
Máy hút mùi Bosch DWK97JQ60B - Made in germany
Máy hút mùi Bosch DWK97JQ60B - Made in germany

Máy hút mùi Bosch DWK97JQ60B - Made in germanyMáy hút mùi gắn tường mặt kính đen, dạng nghiêng 90cm, Series 8.....

34.500.000 VND
Máy hút mùi Bosch DWB06W850B - Made in germany
Máy hút mùi Bosch DWB06W850B - Made in germany

Máy hút mùi Bosch DWB06W850B - Made in germanyĐộ ồn: 72dBCông suất hút tối đa 760m3/h2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháoMàu sắc: inoxCxRxS (cm): 64.2 - 106.4 x 60 x 50Nhãn năng lượng C.....

15.300.000 VND
Máy hút mùi âm tủ Bosch DFL064W53B - Made in germany
Máy hút mùi âm tủ Bosch DFL064W53B - Made in germany

Máy hút mùi âm tủ Bosch DFL064W53B - Made in germanyMáy hút mùi âm tủ pull-out 60cm, Series 2 Độ ồn: 47-58dB Công suất hút tối đa 430- 680m3/hh 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: in...

10.590.000 VND
Máy hút mùi âm tủ Bosch DFS067J50B - Made in germany
Máy hút mùi âm tủ Bosch DFS067J50B - Made in germany

Máy hút mùi âm tủ Bosch DFS067J50B - Made in germanyMáy hút mùi âm tủ pull-out 60cm, Series 8 Độ ồn: 47-58dB Công suất hút tối đa 430- 680m3/hh 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: in...

10.590.000 VND
Máy hút mùi âm tủ Bosch DFS097J50B - Made in germany
Máy hút mùi âm tủ Bosch DFS097J50B - Made in germany

Máy hút mùi âm tủ Bosch DFS097J50B - Made in germanyMáy hút mùi âm tủ pull-out 90cm, Series 8 Độ ồn: 47-58dB Công suất hút tối đa 430- 680m3/hh 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: in...

10.590.000 VND
Máy hút mùi Bosch DIB091E51 - Made in germany
Máy hút mùi Bosch DIB091E51 - Made in germany

Máy hút mùi Bosch DIB091E51 - MADE IN GERMANYMáy hút mùi đảo T-shape 90cm, Series 6 Độ ồn: 47-58dB Công suất hút tối đa 430- 680m3/hh 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: inox C...

15.900.000 VND
Máy hút mùi Bosch DWW077A50B - MADE IN GERMANY
Máy hút mùi Bosch DWW077A50B - MADE IN GERMANY

Máy hút mùi Bosch DWW077A50B - MADE IN GERMANY Độ ồn: 47-58dB Công suất hút tối đa 430- 680m3/hh 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: inox CxRxS (cm): 64.2 - 106.4 x 60 x 50 Nhãn nă...

15.900.000 VND
Máy hút mùi Bosch DWW09W851B - MADE IN GERMANY
Máy hút mùi Bosch DWW09W851B - MADE IN GERMANY

Máy hút mùi Bosch DWW09W851B - MADE IN GERMANYMáy hút mùi gắn tường 90cm, Series 2 Độ ồn: 47-58dB Công suất hút tối đa 430- 680m3/hh 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: inox Cx...

15.900.000 VND
Máy hút mùi âm tủ Bosch DHI623GSG - Made in italy
Máy hút mùi âm tủ Bosch DHI623GSG - Made in italy

Máy hút mùi âm tủ Bosch DHI623GSG - Made in italy Máy hút mùi âm tủ pull-out 60cm, Series 4 Độ ồn: 42- 59dB Công suất hút tối đa 390- 640m3/h 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo ...

12.500.000 VND
Máy hút mùi âm tủ Bosch DHI923GSG - Made in italy
Máy hút mùi âm tủ Bosch DHI923GSG - Made in italy

Máy hút mùi âm tủ Bosch DHI923GSG - Made in italy Máy hút mùi âm tủ pull-out 90cm, Series 4 Độ ồn: 42- 59dB Công suất hút tối đa 390- 640m3/h 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo ...

12.500.000 VND
Máy hút mùi âm tủ Bosch DHL755B - Made in italy
Máy hút mùi âm tủ Bosch DHL755B - Made in italy

Máy hút mùi âm tủ Bosch DHL755B - Made in italy Máy hút mùi âm trần 73cm, Series 4 Độ ồn: 42- 59dB Công suất hút tối đa 390- 640m3/h 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: ...

12.500.000 VND
Máy hút mùi Bosch DWB097E50 - Made in germany
Máy hút mùi Bosch DWB097E50 - Made in germany

Máy hút mùi Bosch DWB097E50 - Made in germany Độ ồn: 45- 55dB Công suất hút tối đa 460- 730m3/h 2 bộ lọc bằng kim loại có thể tháo Màu sắc: inox CxRxS (cm): 6...

22.900.000 VND